အိမ္လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘာစလုပ္ရမလဲ?

အိမ္လိုခ်င္သူမ်ား CHD ဘဏ္တြင္ Housing Saving A/C ဖြင့္ရန္ေငြမ်ားစတင္စုထားသင့္ပါသည္။လက္ငင္းဝယ္လိုသူမ်ားအတြက္ေတာ့ DUHD ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း DUHD သို႔အိမ္ခန္းမ်ားေရာင္း ခ်ေသာ ေၾကာ္ျငာထြက္လာေသာအခါ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။

အိမ္အက်ယ္ကဘယ္ေလာက္ရွိလဲ?

အိမ္၏အက်ယ္အဝန္းမွာ အိမ္၏တန္ဖိုးႏွင့္အညီျဖစ္ပါမည္။ 450sqft မွ 600sqft ေလာက္ရွိမည္ဟု သိထားပါသည္။ အေဆာက္အဦး၏တည္ေနရာႏွင့္လည္းဆက္စပ္၍ တန္ဖိုးကြာျခားနိုင္ပါသည္။

ဘယ္ႏွစ္ထပ္ေဆာက္မွာလဲ ၊ စီမံကိန္းကဘယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာလဲ?

၄ ထပ္မွ ၅ ထပ္ေအာက္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိထားပါသည္။

Personal ေခ်းေငြလိုခ်င္လို႔ လုပ္ငန္းကေရႊဆိုင္ဖြင့္ထားတာေခ်းေငြယူလို႔ရနိုင္မလား?

Commercial Loan အေျခခံျဖင့္ေခ်းယူရန္ရနိုင္ပါသည္။ Collateral ျဖင့္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြ ေကာ္မတီႏွင့္ BOD ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘဏ္မွာေငြစုထားတဲ့သူေတြကိုေပးနိုင္ဖို႔ကခြဲတမ္းနဲ႔လားဘယ္လိုစီစဥ္ထားလဲ?

ဘဏ္မွာ ေငြစုတဲ့သူေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။

လက္ရွိေဆာက္လုပ္ၿပီးသြားတဲ့အိမ္ရာေတြရွိလား ၊ ဘယ္နားမွာလဲ၊ တန္ဖိုးဘယ္ေလာက္လဲ?

ဧရာဝဏ္/ ရတနာအိမ္ရာ ေရာင္းခ်ေနပါၿပီ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၊ လွိုင္သာယာ ႏွင့္မႏၲေလး မွာလဲရွိပါတယ္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြပါ၊ ၁၀၀ ဝန္းက်င္ေလာက္ရွိပါတယ္

ေခ်းေငြအတြက္ Company ကေတာ့အတူတူပဲအေပါင္ပစၥည္းမတူတာထားၿပီး တစ္ျခားကလည္းေခ်းေငြယူ ထား ၿပီးသားကိုေငြလိုလို႔ထက္ယူလို႔ရအုန္းမလား?

သီးျခားအာမခံမူအားျဖင့္ ေခ်းနိုင္ပါတယ္။ ေခ်းေငြေကာ္မတီ၏အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ BOD ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။